Föreningsintyg

Föreningsintyg

OBS! Polisen ställer allt högre krav på dokumentation av aktivitet. Vi rekommendera därför att den som är intresserade av skaffa ett målskjutningsvapen dokumenterar allt sitt skytte i en loggbok. Föreningen har tagit fram en loggbok för MSGs medlemmar. Vid intresse kontakta sektionen.

För vapenlicens för jaktändamål behövs inget föreningsintyg.

För målskjutning så gäller följande krav:

 1. Medlemskap i MSG i tolv månader
 2. Dokumenterad aktivitet med den aktuella vapentypen (hagel- eller kul-vapen). Som aktivitet räknas någon av följande:
  • Deltagande i av föreningen ordnad tävling eller träning. (MSG eller MJC)
  • Extern tävling där man tävlat som representant för föreningen eller sig själv.
   Tävling där man tävlat som representant för annan förening räknas inte.
  • Genomförda kurser eller utbildningar för vapentypen.
  Det är tillräckligt med en typ av aktivitet, man behöver inte ha alla.
 3. Deltagit i föreningens aktiviteter som funktionär eller deltagit på arbetsdag vid minst ett tillfälle under tolvmånadersperoiden förutsatt att det funnits någon aktivitet att delta i. (MSG eller MJC)

Deltagande och aktivitet måste kunna styrkas av skytten, tex genom loggbok, skjutkort, deltagarlistor, resultatlistor eller kursintyg.

2020-01-10
Kallelse:Årets medlemsmöte för Jaktsektionen blir 4/2 kl 19:00 i stora paviljongen. Dagordning kommer snart.
2019-01-09
Jaktsektionen håller sektionsmöte tors 14/2 kl 1900 i Stora paviljongen. Möteshandlingar, se nedan. Välkomna.
2018-04-03
Tyvärr blir det ingen Sako challenge i år. Vi kommer att ordna en sektionsträning den dagen istället.
2018-01-11
Jaktsektionen håller sektionsmöte 1/2 kl 1800 i Stora paviljongen. Möteshandlingar finns i den bifogade filen. Pga att vår hemsida inte tillåter att man...
2017-06-13
2017 08 19 klockan 10:00 ger gevärssektionen en introduktionskurs till kikarfältskytte med möjlighet för examination för gevärsskyttekortet. Se bifogad...