Månadstävling Älgbana

Månadstävling Älgbana

Malmö Skyttegille utlyser en månadstävling på älgbanan, tävlingen är öppen för skyttar som är medlemmar i MSG, Malmö Viltvårdsförening eller Malmö jägarklubb.

Skyttet kommer att ske på normala öppettider för älgbanan och resultat nedtecknas på gula skjutkort istället för de normala vita skjutkorten.

 • Sammanlagt resultat av 3 bästa månadstävlingar räknas.
 • Månadstävling skall skjutas inom innevarande månad.
 • Alla vapen på jaktlicens (klass1) eller Malmö jaktskyttecenters klubbvapnen är tillåtna.
 • Inga begränsningar i övrigt vad gäller vapnets utseende eller utrustning.
 • Juniorer har dispens från klass 1 kravet.
 • Alla skyttar skjuter i samma klass
 • Startavgift 20 kr/per månadstävling samt noll kronor i markeringsavgift.
 • Fem serier skjuts per tillfälle.
 • Endast tävlingsserier antecknas på gula skjutkortet
 • Priser utgår till totalsegrare, för vinst i enskild månad gäller endast evig ära och berömmelse.
 • Prisutdelning sker på MSG årsmöte.


Tävlingsledning

Bengt Wremerth & Anders Nilsson

2020-08-22
Vi har uppdaterat Jaktskyttesektionens info-blad. Här finns nyttig information för alla sektionsmedlemmar, nya såväl som gamla. Var snäll och läs igenom...
2020-01-10
Kallelse:Årets medlemsmöte för Jaktsektionen blir 4/2 kl 19:00 i stora paviljongen. Dagordning kommer snart.
2019-01-09
Jaktsektionen håller sektionsmöte tors 14/2 kl 1900 i Stora paviljongen. Möteshandlingar, se nedan. Välkomna.
2018-04-03
Tyvärr blir det ingen Sako challenge i år. Vi kommer att ordna en sektionsträning den dagen istället.
2018-01-11
Jaktsektionen håller sektionsmöte 1/2 kl 1800 i Stora paviljongen. Möteshandlingar finns i den bifogade filen. Pga att vår hemsida inte tillåter att man...