Jakt

Jaktskyttesektionen

Välkomna till MSGs Jaktskyttesektion, sektionen för jaktskytte inom Malmö Skyttegille.

Sektionen har träning på söndagar, för mer information se vårt program.
Vi har samlat övrig information och ordningsregler i ett dokument som du kan ladda ner. 

Kontakt

Kontakta Jaktskyttesektionen via e-post.

Alla adresser är snabel-a malmoskyttegille punkt se

Roll Adress
Frågor, föreningsintyg, kontakt, mm   jakt
Styrelsen jskstyrelsen
Valberedningen jskvalberedning
Gästanmälan jakt.gast
Eventskytte jakt.event
Ordförande jakt.ordf


Jaktskyttesektionen har en grupp på Facebook

 

Nyblivna medlemmar

Välkomna, läs gärna vårt infoblad för nya medlemmar.
Här kan du se en karta över skjutbanan med skjutplatser mm utmärkta.

 

I infobladet finner du även information om grinden.

 

Verksamhet

Jaktskyttesektionen organiserar föreningens jägare och jaktskytteintresserade.Vi ordnar tävlingar, kurser och temadagar. Du hittar mer information via menyn till vänster. Som medlem har du tillgång till alla banor under skjutbanans öppettider (08:00 till solens nedgång dock senast kl 20:00, mån-sön) förutsatt att banan inte är bokad för en aktivitet.

 

Medlemskap

Ansökan görs via hemsidan, fyll i formuläret så behandlar vi din ansökan. Det är viktigt att du följer instruktionerna. Vi kan inte behandla ofullständiga ansökningar. Ansökan kan inte göras via mail eller vid besök på skjutbanan.

Vapenlicens.
För medlemskap krävs att du har vapenlicens. Håller du på att ta jägarexamen och saknar egen vapenlicens så kontakta oss så tittar vi på hur vi kan lösa det.

Vi ber också om en referens.
Referensen SKA vara någon som har skjutit eller jagat tillsammans med dig så att de kan uttala sig om din omdömesförmåga i allmänhet och när det gäller vapen och skytte i synnerhet.

 • För att en person skall fungera som referens behöver det vara någon vars omdöme vi kan känna förtroende för.
 • Förutom våra egna funktionärer så kan referensen tex vara någon som är känd av en funktionär i föreningen, i så fall skall du också ange funktionärens namn. OBS Du själv behöver INTE vara känd av en funktionär.
 • Referensen kan också vara en funktionär i en annan förening. I så fall måste det på något sätt vara lätt att bekräfta identiteten på personen tex genom att personens kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida.
  Tex så fungerar funktionärer i MVF eller MJK utmärkt som referenser.
 • Du MÅSTE även ange kontaktuppgifter till referensen så att vi kan kontakta dem.
 • Saknar du referens ange detta tydligt så kontaktar vi dig för att hitta en lösning.
 • Kravet på referens kan inte ersättas av personligt besök på skjutbanan.
 • Det får inte förekomma något beroendeförhållande mellan dig och din referens så att referensen har något att vinna på att ge dig goda referenser eller något att förlora på att inte göra det. (Undantaget egna familjemedlemmar).
  Det innebär bla. att:
  • En vapenhandlare kan inte vara referens till sina kunder
  • Instruktörer eller kursledare för jägarskolor och skjutskolor kan inte vara referens till sina elever.
 • När det gäller provledare så kan de inte vara referens till någon de examinerat. Detta eftersom de kan inte berätta något utöver vad som redan framgår av att de godkänt en provtagare. De kan däremot vara referens till någon de inte examinerat, förutsatt att övriga krav är uppfyllda.

Jägarexamen
Jägarexamen är inte ett krav för medlemskap. Skicka INTE in foto på ditt jägarbevis!

Som medlem förväntas man även delta av föreningens arbete som tex att närvara vid arbetsdagar eller ställa upp som funktionär vid sektionens arrangemang.

 

Inskjutning

Som medlem har man möjlighet att skjuta in sitt vapen när man vill under skjutbanans öppettider: 08:00 till solens nedgång dock senast kl 20:00, mån-sön.

Det finns fyra inskjutningsbänkar på 80m, en skjutbänk var på vardera 100, 200 och 300m. Det är bara att välja vilket som passar bäst.

På banan finns tavelramar att låna för att fästa måltavlor på. De står i en olåst målbod i markörgraven.
Skyttar behöver själva ha med sig måltavlor, klisterlappar, tejp eller häftapparat och skjutstöd.

 

Gäster

Huvudstyrelsen har beslutat att att man kan ta med en familjemedlem eller vän som gäst till banan enstaka gånger. När man vill ta med en gäst till banan skall det först förankras med sektionen. 

Jaktskyttesektionen har beslutat att hantera förankringen på följande sätt:

När du som medlem vill ta med en icke-medlem som gäst ska detta meddelas till Jaktskyttesektionen via e-post, adressen finns i listan överst på sidan.

I mailet anger du ditt namn, TELNR samt dag och ungefärlig tid när ni beräknar komma samt antal gäster. Vi är glada om du underlättar för oss genom att skriva ett nytt mail med en förklarande text i ämnesraden så att det framgår var det handlar om och inte svarar på ett gammalt mail som från början handlar om något helt annat. 

OBS NYTT även tel nr ska anges så att vi inte behöver leta efter det om det är bråttom att kontakta dig.

Gästens namn eller annan personuppgift som gör att denne kan identifieras FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANGES eftersom hanteringen då faller under GDPR.

Man kan vara gäst till en medlem i Jaktskyttesektionen max tre gånger per år. Det spelar ingen roll om det är samma medlem eller olika. Medlem får medföra obegränsat antal gäster per år. Vid varje besök ska man inte ta med sig fler än man kan ha uppsikt över. Som tumregel är två gäster ett lagom maxantal. Viss flexibilitet råder om du kan övertyga oss om att du kan hantera fler gäster och hålla dem alla under uppsikt samtidigt.

Gästen får tillgång till samtliga banor men endast under uppsikt av den som bjudit in – i princip blir det samma regler som under uppsiktsjakt.

Gästen kan skjuta med eget eller lånat vapen men medlemmen är hela tiden ansvarig för sin gästs uppförande och handlingar. Som medlem ska du alltid kunna ingripa vid behov pss vid uppsiktsjakt oavsett vems vapen det är som används. 

Grundregeln är att alla medlemmar får medföra gäster men det är ett privilegium för dig som medlem och den som missbrukar det kan förbjudas att medföra gäster.

Varje sektion under MSG utarbetar sina regler för besökande gäster. Om medlem som också är med i annan sektion medför gäst under den andra sektionens regler så är det inget som Jaktskyttesektionen har några synpunkter på eller påverkar möjligheten att medföra gäst under Jaktskyttesektionens regler.

 

Åldersgräns

Tänk på att utlåning av vapen styrs av Vapenlagen kap. 3. Enl. §3. måste den som lånar vapen vara arton år för enhandsvapen eller helautomatiska vapen och femton år för övriga vapen.

 

Jaktskyttebanorna

Medlemmar har rabatt på serieavgifterna på älg-, trap- och markmålsbanan.

Jaktskyttebanorna drivs av MSG och allt skytte leds av skjutledare, de är inte tillgängliga för träning i egen regi. Du kan delta i den öppna träningen under ordinarie öppettider, hyra banan med skjutledare eller anmäla dig till en av våra kurser. Öppettiderna finns på Jaktskyttecentrets sida.

 

Skytteträning med instruktör

Jaktskyttesektionen har skytteträning på söndagar enligt vårt program. Vid dessa tider finns instruktörer som kan hjälpa dig. 

Träningstillfällen för individuell träning med instruktör ordnas på begäran, dessa riktar sig till de som redan har examen. Hör av dig till oss om ni är intresserade så ordnar vi en aktivitet anpassade efter just dina behov.

Eftersom vi är en jaktskyttesektion så är våra aktiviteter koncentrerade till vår och sommar för att inte kollidera med jakten under hösten och vintern.

 

Jägarexamen

Här hittar du information om jägarexamen.

Bilagor:
FilnamnBeskrivning
Download this file (Informationsblad_jaktsektionen.pdf)Informationsblad_jaktsektionen.pdf 
2022-06-13
Tyvärr har vi blivit tvungna att ställa in jaktfältskjutningen den 26:e Juni.
2022-01-19
Kallelse:Årets medlemsmöte för Jaktsektionen blir 15/2 kl 19:00 i stora paviljongen.  Den som vill delta digitalt behöver anmäla sig till Carl-Johan...
2021-05-09
Tyvärr måste vi ställa in dagens björnpass pga sjukdom. Beklagar. //Fredrik
2021-05-07
Den som vill delta digitalt i Jaktskyttesektionens medlemsmöte behöver anmäla sig till Carl-Johan senast måndag 10/5. carl-johan snabel-a commerz  punkt...
2021-04-07
Kallelse:Årets medlemsmöte för Jaktsektionen blir 12/5 kl 18:00 i stora paviljongen.  Den som vill delta digitalt behöver anmäla sig till Carl-Johan...