Bana/Säkerhet

Arbete på banan och vallarna

Med start den 9:e December kommer det arbetas med vallarna mm.

Maskinisterna är medvetna om de bokningar som finns i kalendern men var uppmärksamma och tänk på säkerheten.

Om någon person/maskin befinner sig inom banans riskområde eller arbetar uppe på vallarna så råder det skjutförbud på den banan tills arbetet är slutfört.