Bana/Säkerhet

Arbete på banan och vallarna

Med start den 9:e December kommer det arbetas med vallarna mm.

Maskinisterna är medvetna om de bokningar som finns i kalendern men var uppmärksamma och tänk på säkerheten.

Om någon person/maskin befinner sig inom banans riskområde eller arbetar uppe på vallarna så råder det skjutförbud på den banan tills arbetet är slutfört.

Hela banan stängd pga arbete 2015-04-29

På onsdag 29 april mellan 07:00 och 13:00 är HELA banan inkl inskjutningsstolarna avstängd.
INGET skytte tillåtet under denna tid.

Leif Madsen
Ordförande
Malmö Skyttegille

Arbete på banan 2015-04-21

På tisdag 21 april mellan 07:00 och 17:00 kommer vår arkitekt och 2-3 utmätare att vandra omkring på banan. De skall fortsätta med arbetet att mäta upp vår bana och hjälpa oss med framtagning av korrekta ritningar på området.

Om du hade tänkt skjuta på tisdag så var observant och avbryt skyttet under tiden de behöver tillgång. De har på sig varselvästar och kommer att kontakta de som är på banan innan de går in någonstans.