Bli medlem

Bli medlem

Detta är för dig som redan har vapenlicens

Vi ser fram emot din medlemsansökan men var snäll och läs informationen noggrant. Många ansökningar vi får in är tyvärr ofullständiga. Inte pga att det är svårt utan bara pga att man inte satt sig in i vad ansökan måste innehålla. Det innebär onödig väntan för dig och onödigt arbete för oss. Det är en lång text, den har vuxit i takt med att vi lagt till info om de vanligaste felen.

 • Vi har ingen möjlighet att behandla ofullständiga eller oriktiga ansökningar. 
 • De kommer att vara vilande tills de kompletterats så att de är fullständiga.

 

Medlemskap i MSG gäller för hela föreningen men beroende på vilken sektionsaktivitet du hade tänkt delta i så är det olika krav. Gemensamt för samtliga sektioner i MSG är dock att du har vapenlicens sedan tidigare.

Har du inte vapenlicens och är intresserad av att börja med skytte så titta under respektive sektions utbildningssida om hur du kan skicka in en intresseanmälan för att gå nybörjarkurs.

Efter du skickat in medlemsansökan behandlas denna och du får besked per mail, vid godkänd ansökan får du

 • inbetalningsuppgifter (Medlemsavgift 700kr/år) skickade till den mailadress du angav i ansökan.  

Beroende på hur hårt uppskruvat ditt spam-filter är

 • kan detta mail hamna bland skräpposten.

Det är inget vi kan påverka utan

 • du måste själv vara uppmärksam och kolla bland skräpposten. 

 

När vi mottagit medlemsavgiften så trycker vi upp medlemskort och ditt telefonnummer aktiveras så att du kan öppna grinden till banan. Innan dess har du inte tillgång till banan.

OBSERVERA att

 • Du endast har tillgång till banan EFTER att du har betalat medlemsavgiften (700kr/år).
 • Om du inte hunnit få medlemskortet hemskickat ska du ha med dig bevis på betald avgift.
 • Medlemskap går EJ att lösa på banan.

 

För att en ansökan ska vara komplett så skall den uppfylla vissa krav

Eftersom det är ett krav för medlemskap att du har vapenlicens så skall du

 • Bifoga foto på vapenlicensen eller inköpstillståndet med ansökan.
 • Bifoga ALDRIG foto på mer än en licens eller ett inköpstillstånd. Fler är inte bättre, det gör det bara besvärligare för oss.
 • Bifoga ALDRIG ett foto på något annat än vapenlicensen eller inköpstillståndet.
 • Undvika stora bildfiler, 800x600 räcker, för stora filer gör det bara svårare för oss
 • Bifoga foto bara på vapenlicnesen, resten av brevet från polisen är bara till hinder och gör ingen nytta.

 

Fotot skall vara tydligt och med tillräcklig upplösning så att vi kan se 

 • Ditt namn och personnummer.
 • Ändamålet.

 

Lättast är det om du

 • Bifogar en bildfil, tex jpg- eller png-format.
 • Har en smart phone och använder den.

 

Klipp inte in bilden i ett annat dokument som word eller pdf, det är mer jobb för dig och gör bara vår hantering besvärligare.

Om du inte vill eller kan skicka in foton så kan vi avtala en tid när vi träffas på banan så du kan visa upp handlingarna.

Under vissa omständigheter kan vi göra undantag från kravet på vapenlicens, tex för familjemedlemmar till medlemmar eller om du håller på att ta jägarexamen och vill träna tillsammans med en medlem.

I båda dessa fall:

 • Skriv TYDLIGT på din ansökan varför du inte bifogar foto.
 • Eftersom det är nödvändigt att bifoga en fil så bifoga en tom textfil (.txt) istället.
 • Bifoga INTE en bild på något annat än vapenlicens istället.

 

Medlemskapet beviljas för den som vapenlicensen är utfärdad till så det är inte nödvändigt att bifoga bild på id-handling, det är inte till någon hjälp för oss.

 

Jägarexamen är INTE ett krav för medlemskap.

 • Vi bryr oss inte om ifall du har jägarexamen eller inte.
 • Bifoga ALDRIG foto av jaktkort eller jägarbevis.
 • Det gör bara vår hantering besvärligare.

 

Du måste normalt också ange en referens. 

För att kunna vara referens måste det vara någon som

 • Har skjutit eller jagat tillsammans med dig
 • Har kompetens att uttala sig om din vapenhantering samt omdömesförmåga i allmänhet och när det gäller vapen och skytte i synnerhet.

 

Det måste också vara någon vars omdöme vi kan känna förtroende för.
Det kan tex vara någon som är

 • Funktionär i MSG
 • Känd av en funktionär i MSG,
  • OBS det är din referens som ska vara känd, inte du själv, det är inget krav att du själv ska vara känd
 • Funktionär i en annan, lämplig förening och vars uppdrag och kontaktuppgifter lätt kan kontrolleras tex genom att de finns på föreningens hemsida.
 • Anställd vid försvaret eller polisen.

 

 • Det får inte förekomma något beroendeförhållande mellan dig och din referens så att referensen har något att vinna på att ge dig goda referenser eller något att förlora på att inte göra det.
  Det innebär bla. att:
  • En vapenhandlare kan inte vara referens till sina kunder.
  • Instruktörer eller kursledare för jägarskolor och skjutskolor kan inte vara referens till sina elever.
 • När det gäller provledare så kan de inte vara referens till någon de examinerat. Detta eftersom de kan inte berätta något utöver vad som redan framgår av att de godkänt en provtagare. De kan däremot vara referens till någon de inte examinerat, förutsatt att övriga krav är uppfyllda.

 

Det är varken nödvändigt eller tillräckligt att din referens är medlem i MSG.

Du har säkert mycket trevliga kompisar, de kanske tom är medlemmar i vår förening, men vi har ca 1300 medlemmar och kan inte känna alla. Om det inte är någon som är känd av en funktionär i MSG så kan vi inte använda dem som referens även om de är medlemmar.

 

 • Du SKALL kontakta din referensperson INNAN du anger dem som referens i din ansökan. Vi kan inte gå vidare med ansökan om vi kontaktar en referensperson och de inte vet vem du är eller att du angett dem som referens.

 

Förutom namn så behöver vi 

 • Kontaktuppgifter så vi kan kontakta dem
 • Information om hur din referensperson känner dig.
 • Information om hur de uppfyller kraven ovan på en referens.

 

Saknar du referens så kan vi eventuellt behandla din ansökan ändå men det kan inte garanteras eftersom det innebär merarbete för oss, det beror bl.a. på hur stort söktryck vi har och vilken sektion du söker till.

Ange i så fall tydligt i din ansökan att du saknar referens som uppfyller kraven så kontaktar vi dig.

 

För medlemskap i Pistolsektionen och Dynamiska sektionen ställs ytterligare krav. Du kommer att bli kontaktad av dem OM din ansökan i övrigt är komplett.

 

Att behandla en ansökan tar tid. Det är tex inte säkert att vi får tag i din referens vid första försöket. Vi arbetar alla ideellt, dvs vi gör detta gratis på vår fritid. Jobb och familj går före. Dessutom skall vi prägla och skicka ut medlemskortet efter att din ansökan godkänts och du betalt in medlemsavgiften. Var därför ute i god tid. Sammantaget kan det ta ett par, tre veckor, ibland mer, från det att du skickat in ansökan tills du har medlemskortet i din hand.

Att söka medlemskap på torsdagen för att skjuta in vapnet på fredagen så att man kan jaga på lördagen innebär att du inte kommer att jaga den helgen för så snabbt kan vi inte jobba. Vi har strikta krav för att utfärda föreningsintyg, så om du just upptäckt att dina licenser håller på att gå ut är det sannolikt för sent.

 

Till sist
Vi är som sagt en ideell förening. Det innebär att vår verksamhet är helt beroende av medlemmarnas egna arbetsinsatser. Som medlem förväntas man därför delta i föreningens arbete som tex att närvara vid arbetsdagar eller ställa upp som funktionär vid sektionens arrangemang.

I och med att du skickar in medlemsansökan så ger du ditt samtycke till att Malmö Skyttegille får behandla/registrera av dig lämnade personuppgifter inom ramen för de ändamål Malmö Skyttegille har med upprättandet av hemsidor, intranät, medlems- och adressregister och övriga personuppgiftsregister.

 

...