Bli medlem

Bli medlem

Detta är för dig som redan har vapenlicens

Vi ser fram emot din medlemsansökan.
Läs dessa instruktioner NOGGRANT.

 • Vi har ingen möjlighet att behandla ofullständiga eller oriktiga ansökningar.
 • Sådana ansökningar kommer att avslås

Medlemskap i MSG gäller för hela föreningen men beroende på vilken sektionsaktivitet du hade tänkt delta i så är det olika krav. Gemensamt för samtliga sektioner i MSG är dock att du för medlemskap skall ha en vapenlicens sedan tidigare.

Har du inte vapenlicens och är intresserad av att börja med skytte så titta under respektive sektions utbildningssida om hur du kan skicka in en intresseanmälan för att gå nybörjarkurs.

Efter du skickat in medlemsansökan behandlas denna och du får besked per mail, vid godkänd ansökan får du

 • inbetalningsuppgifter (Medlemsavgift 700kr/år) skickade till den mailadress du angav i ansökan.  

Beroende på hur hårt uppskruvat ditt spam-filter är

 • kan detta mail hamna bland skräpposten.

Det är inget vi kan påverka utan

 • du måste själv vara uppmärksam och kolla bland skräpposten. 

När vi mottagit medlemsavgiften så präglas medlemskort och de accesskoder du behöver för att komma in till banan.

OBSERVERA att

 • Du endast har tillgång till banan EFTER att du har betalat medlemsavgiften (700kr/år).
 • Om du inte hunnit få medlemskortet hemskickat ska du ha med dig bevis på betald avgift.
 • Medlemskap går EJ att lösa på banan.

För att en ansökan skall vara komplett så skall den uppfylla vissa krav

Eftersom det är ett krav för medlemskap att du har vapenlicens så skall du

 • Bifoga foto på vapenlicensen med ansökan.

Av fotot skall framgå 

 • Vem den är utställd på = dig
 • Ändamålet.

Lättast är det om du

 • Bifogar en bildfil, tex jpg-format.
 • Klipp inte in bilden i ett annat dokument som word eller pdf.
 • Har en smart phone och använder den.

Om du inte vill eller kan skicka in foton så kan vi avtala en tid när vi träffas på banan så du kan visa upp handlingarna. 

 • Skriv då detta TYDLIGT på din ansökan. 

 

Du måste normalt också ange en referens. 

En referens är en person

 • Som har skjutit eller jagat tillsammans med dig
 • Som kan uttala sig om din omdömesförmåga i allmänhet och när det gäller vapen och skytte i synnerhet.
 • Vars omdöme vi kan känna förtroende för. 

Det kan tex vara någon som är

 • Funktionär i MSG
 • Känd av en funktionär i MSG
 • Funktionär i en annan förening, se nedan.
 • Polis.
 • Det är inte tillräckligt att de är medlemmar i MSG, se nedan

Om det är en funktionär i en annan förening så måste det på något sätt vara lätt att bekräfta identiteten på personen tex genom att personens kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida.

Du har säkert mycket trevliga kompisar, de kanske tom är medlemmar i vår förening, men vi har över tusen medlemmar och kan inte känna alla. Om de inte är kända av en funktionär i MSG så kan vi inte använda dem som referens. 

 • Du SKALL kontakta din referensperson INNAN du anger dem som referens i din ansökan. Om vi kontaktar en referensperson och de inte vet vem du är eller att du angett dem som referens så kommer ansökan att avslås.

Förutom namn så behöver vi 

 • Kontaktuppgifter så vi kan kontakta dem
 • Information om hur din referensperson känner dig.

Saknar du referens så kan vi eventuellt behandla din ansökan ändå men det kan inte garanteras eftersom det innebär merarbete för oss, det beror bl.a. på hur stort söktryck vi har och vilken sektion du söker till.

För medlemskap i Pistolsektionen och Dynamiska sektionen ställs ytterligare krav. Du kommer att bli kontaktad av dem OM din ansökan i övrigt är komplett.

 

Att behandla en ansökan tar tid. Det är tex inte säkert att vi får tag i din referens vid första försöket. Vi arbetar alla ideellt, dvs vi gör detta gratis på vår fritid. Jobb och familj går före. Dessutom skall vi prägla och skicka ut medlemskortet efter att din ansökan godkänts och du betalt in medlemsavgiften. Var därför ute i god tid. Sammantaget kan det ta ett par, tre veckor, ibland mer, från det att du skickat in ansökan tills du har medlemskortet i din hand.

Att söka medlemskap på torsdagen för att skjuta in vapnet på fredagen så att man kan jaga på lördagen innebär att du inte kommer att jaga den helgen för så snabbt kan vi inte jobba. Vi har strikta krav för att utfärda föreningsintyg, så om du just upptäckt att dina licenser håller på att gå ut är det sannolikt för sent.

 

Till sist
Vi är som sagt en ideell förening. Det innebär att vår verksamhet är helt beroende av medlemmarnas egna arbetsinsatser. Som medlem förväntas man därför delta i föreningens arbete som tex att närvara vid arbetsdagar eller ställa upp som funktionär vid sektionens arrangemang.

I och med att du skickar in medlemsansökan så ger du ditt samtycke till att Malmö Skyttegille får behandla/registrera av dig lämnade personuppgifter inom ramen för de ändamål Malmö Skyttegille har med upprättandet av hemsidor, intranät, medlems- och adressregister och övriga personuppgiftsregister.

 

...